dRÄNERING

Dräneringens främsta uppgift är alltså att förhindra fuktskador på huset. Vid ett inledande resonemang om att förbättra dräneringen kring huset, kan arbetet verka enkelt. Det är dock av yttersta vikt att du inte bortser från detaljer som jordens sammansättning, lutningar, djup och avstånd. Det är också farligt att underskatta de risker som alltid finns i samband med urschaktningen.

Kontakta oss så gör vi arbetet.

loading...